پوست های ضخیم و جراحی زیبایی بینی

یکی از تاثیرگذارترین عوامل در نتیجه جراحی بینی « کیفیت پوست » است و یکی از تقسیم بندی های رایج از نظر جنس پوست ، بر مبنای ضخامت پوست است که به سه دسته  پوست های نازک ، پوست های نرمال ( با ضخامت متوسط ) و پوست های ضخیم تقسیم می شود. بهترین پوست […]

read more »
Call Now Button
Visit Us On Instagram