جراحی بینی

جراحی بینی جراحی بینی یک عنوان کلی است که به هر گونه عمل جراحی که بر روی بینی انجام شود گفته می­شود. به زبان ساده از نظر علمی می ­توان جراحی بینی را به دو گروه تقسیم کنیم. سپتوپلاستی septoplasty  :یعنی عمل جراحی برای اصلاح انحراف تیغه میانی بینی  . در این عمل جراحی، هیچ […]

read more »
Call Now Button
Visit Us On Instagram